Lesinformatie

Lesplaats
De meeste lessen vinden plaats in Bunschoten-Spakenburg op de Blauwe Reiger 9. Gevorderde orgelleerlingen kunnen les krijgen op een pijporgel in een kerk in Bunschoten-Spakenburg. Stemvorming en scholing aan koren kan op locatie plaatsvinden.

Lesdagen
De lesdagen zijn: maandag, dinsdag, woensdag en donderdag, zowel overdag als ’s avonds. Koorscholing en stemvormingscursussen kunnen in overleg ook op vrijdag en zaterdag aangeboden worden.

Lesduur en hoeveelheid
Muzieklessen duren over het algemeen 30 minuten, maar een langere lestijd is ook mogelijk. Per jaar kan men kiezen tussen 20, 30 of 40 lessen. Ook een strippenkaart is mogelijk.
De stemvormingscursussen duren 45 of 60 minuten per les.

Lesvorm
De meeste lessen zijn individueel. Duo-, trio- of kleine groepslessen zijn ook mogelijk. In overleg worden lessen op maat verzorgd.

GroepslessenGroepslessen
Ongeveer vier keer per jaar organiseert de muziekschool groepslessen voor haar leerlingen. Tijdens deze lessen leren leerlingen voorspelen en luisteren naar elkaars muziek. Dat werkt erg motiverend. Ook worden muzikale onderwerpen besproken en wordt er eventueel aan muziektheorie gedaan.
Er zijn mogelijkheden genoeg om elkaars muziekboeken te bekijken en medeleerlingen te leren kennen.

Extra
De muziekschool organiseert ook vrijblijvende extra’s, zoals concerten waar leerlingen aan deel kunnen nemen of excursies.

Proefles
Een proefles behoort tot de mogelijkheden.

Vakanties
In de basisschoolvakanties worden geen lessen gegeven. Dit is in de tarieven verwerkt.
De zomervakantie duurt zes weken.

In- en uitschrijving
Inschrijven gebeurt door ondertekening van een algemene bepalingenformulier. Daarin staan alle afspraken over onder andere ziekte en verzuim zwart op wit.
Uitschrijven kan het hele jaar door. De opzegtermijn bedraagt 2 maanden.

Verhinderd
Als de leerling verhinderd is, kan ik proberen de les te verzetten. Bij afmelding binnen 48 uur moet de les worden doorbetaald.

Share Button